Værdigrundlag

Værdigrundlag diagram
Værdigrundlag diagram

Værdigrundlaget med dertil knyttede værdier og handlinger skal danne fundament for beboere, pårørende og personale.værdigrundlag

Værdigrundlaget skal være implementeret i Ryetbo’s hverdag og dermed kendt af alle på Ryetbo Plejehjem.

Værdier og handlinger skal respekteres af alle.

Værdigrundlaget skal revideres i takt med samfundets krav/behov inden for de givne lovmæssige og kommunale rammer samt under hensyntagen til tildelte ressourcer.

Værdigrundlaget ajourføres hvert andet år.