Praktisk information

Denne side samler al praktisk information, som ikke er direkte forbundet med indflytning. Den er således også god at læse, hvis du er ny på Ryetbo eller står overfor at skulle flytte ind.

Administration

Ryetbo administreres af: Bjørnsholm A/S Bredgade 25F 1260 København TLF: +45 33 31 10 02 info@bjornsholm.com Bestyrelse: Ryetbo har en bestyrelse. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra ”Frembo”, én beboerrepræsentant fra både plejehjemmet og kollektivbebyggelsen, samt to repræsentanter, der er udpeget af Furesø Kommune.

Bestyrelsens formand: Thomas Ibsen.

Opsigelse og opsigelsesvarsel

Boligen bliver opsagt efter huslejekontraktens opsigelsesregler i forbindelse med dødsfald. Boligudgiften skal betales indtil boligen er fraflyttet, opsigelsesvarslet er opfyldt eller boligen bliver genudlejet. Boligen skal tømmes hurtigst mulig eller inden 5 dage efter dødsfald. Ved dødsfald bortfalder boligstøtten. Ved flytning bortfalder boligstøtten fra fraflytningsdagen. Ved fraflytning eller dødsfald modregnes indbetalt huslejedepositum i istandsættelsesudgifterne.

Administration af huslejekontrakter varetages af Bjørnsholm A/S, telefon 33 31 10 02. I tilfælde af tvivlssager, skal det komme alle til gode. Derfor pakkes boet ned af Ryetbo og bliver udleveret, når der kommer en afgørelse fra Skifteretten. Når afgørelsen foreligger, skal boet været fjernet fra Ryetbo indenfor maximalt fire uger.

Rygeregler

Der er rygeforbud på matriklen for de ansatte medarbejdere. For beboere, pårørende og gæster gælder følgende:

  • At det er tilladt at ryge i eget hjem
  • At det ikke er tilladt at ryge i fælles opholdsarealer
  • At det ikke er tilladt at ryge, når medarbejdere opholder sig i boligen
  • Det er forbudt at ryge i sengen
  • At boligen luftes ud efter rygning og minimum 10 minutter før der er planlagt hjælp

Er du som beboer ryger, vil der blive opsat en luftrenser. Den kan lejes af Ryetbo og koster et fast månedlig beløb, der trækkes over servicepakken. Luftrenseren sikrer, at der ikke kommer lugtgener for naboer og personale. Service samt udskiftning varetages af Ryetbo til kr. 232 pr. måned. (pr. 01.01.2017.)

Du og dine gæster er velkomne til at ryge i haven, hvor vi beder jer bruge de opstillede askebægere.

Vitterlighedsvidner

Hvis du eller dine pårørende har brug for vitterlighedsvidner ved underskrift af diverse dokumenter, må I f.eks henvende jer til en advokat, eller få pårørende eller venners hjælp. Personalet må ikke være behjælpelige med at være vitterlighedsvidner.

Husleje, el og varme

Alle spørgsmål vedr. husleje, el og varme bedes rettes til Administrationen.

Gaver

Personalet må ikke tage imod personlige gaver, arv, lån eller anden form for vederlag fra dig eller dine pårørende. Der må heller ikke foregå nogen form for handel mellem beboerne og personalet.

Skulle De eller Deres pårørende ønske at glæde personalet, er det muligt at give et beskedent bidrag til ”kaffekassen”, der så yder et tilskud ved fælles personalearrangementer. Det er også muligt at forære afdelingen en opmærksomhed, som fx chokolade eller andet.

Besøgsforhold

Det er Dem selv, der bestemmer og aftaler besøg. De kan modtage besøg hele døgnet, alt efter hvad der passer Dem og Deres nære bedst. Hunde må gerne tages med ved besøg, men skal holdes i snor indtil den er i beboerens hjem.

Se også siden om gæster og særlige lejligheder

By-ture, ferie

Når du forlader Ryetbo, enten fordi du går en tur, er inviteret ud, på besøg, eller måske holder ferie med familie eller venner, beder vi om, at du fortæller personalet, hvornår du tager af sted, og hvornår vi ca. kan forvente dig hjem igen. Så behøver vi nemlig ikke bekymre os om dit ve og vel, mens du er væk.

Aktiviteter

På Ryetbo kan du vælge blandt rigtig mange forskellige aktiviteter. Mange af dem er årstidsbestemte. Vi kører dels med aktiviteter som tilbydes alle, dels med aktiviteter som tilpasses den enkelte. Fælles aktivitet kan bl.a. være banko, spillegruppe, onsdagsklub, fredagsbio, månedlig gudstjeneste, bustur ud i det grønne. Individuelt kan aktiviteten bl.a. bestå af cykeltur, bagning, ud af huset, sport.

Aktiviteter kan planlægges i et samarbejde mellem dig, plejen, terapierne, frivillige fra bl.a. Ældresagen og evt. pårørende. Vi vil alle i videst mulig omfang forsøge at opfylde evt. ønsker/forslag fra dig.

Valg

Ved valg eller folkeafstemning i Danmark, får du mulighed for at afgive din stemme her på Ryetbo. Furesø Kommune sikrer, at der rettidigt kommer valgtilforordnede, som gennemfører valget for de beboere, der ønsker at afgive deres stemme.

Frisør og Fodterapeut

Vi har frisør og fodterapeut på Ryetbos 2. sal. Der afregnes via den månedlige Servicepakke opkrævning. Tid aftales med din kontaktperson afhængig af, hvor ofte du ønske at komme til enten frisør eller fodterapeut. Hvis du ønsker pedicure eller manicure, hjælper de dig gerne.

Ønsker du at benytte en anden frisør eller fodterapeut ”ude i byen” er du og din pårørende selv ansvarlige for transport til og fra behandlingen.

Klageadgang

Er der forhold, som findes kritisable eller situationer, som du ønsker at drøfte, skal du i første omgang kontakte afdelingslederen for en samtale. Giver denne samtale ikke den forventede afklaring og har du brug for yderligere drøftelse af situationen, kan du aftale en samtale med Ryetbos forstander. Giver ingen af de to ovenstående samtaler tilfredsstillende resultat, har du mulighed for at kontakte Chefen for Social og Sundhed eller Furesø kommunes Sundheds- og Omsorgs afdeling. Pårørende har en mulighed for at indrapportere hændelser via Dansk Patient Sikkerhedsbase: http://www.dpsd.dk/.

Ved brand

Der er automatisk brandalarmering i huset. Brandalarmering går ind på personalets decttelefoner, og branddøre vil automatisk lukke. Personalet afholder jævnlige brandøvelser.

Plejetestamente

Det kan være en hjælp, at få tænkt over og talt med nogen om, hvad der er vigtigt for dig og få det nedskrevet i et plejetestamente. Ved at udfylde et plejetestamente har du muligheden for at tilkendegive, dine ønsker for fremtiden, hvis du på et tidspunkt, bliver ude af stand til selv at give udtryk for, hvad det er du vil. Plejetestamentet er en vejledning til personalet, når de skal tilrettelægge omsorg, pleje (og boligsituation). Mere information om plejetestamente finder du på Borger.dk, der kan bruges som inspiration, hvis du ønsker at oprettelse af et Plejetestamente.

Levende lys

Af hensyn til brandsikkerheden, har Ryetbo besluttet, at levende lys i beboerboliger er forbudt.

Rundvisning for pårørende og plejehjemskandidater, der endnu ikke er visiteret til Ryetbo

Hver tirsdag (fraset Helligdage) er der rundvisning på Ryetbo Plejehjem. Mødetid er kl. 15.00 og rundvisningen vil være af 1 times varighed. Forstander Lise Bligaard eller demenssygeplejerskerne står klar til dem der har lyst til at se vores plejehjem. Vel mødt!

Der er ingen tilmelding. Man møder blot op ved hovedindgangen.