Ny på Ryetbo

Vi vil gerne byde dig velkommen til Ryetbo Plejehjem – og til fællesskabet her på Ryetbo. Vi har et motto:
Vi behandler alle ens – derfor behandler vi alle forskelligt

Et godt samarbejde mellem beboere, pårørende og personalet er en forudsætning for god trivsel. Det er vores ønske, at du og dine nærmeste altid vil føle jer trygge og velkomne på Ryetbo Plejehjem.

I vores PDF Velkommen på Ryetbo Plejehjem har vi samlet de oplysninger, der er nyttige at have i dagligdagen, og som vi håber kan være med til, at du hurtigt falder til på Ryetbo. Ikke alt kan skrives i en velkomstfolder, så det er vigtigt for os at påpege, at hvis du eller dine pårørende har nogle spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte personalet, afdelingsledere eller undertegnede.

Problemer løses bedst, mens de er små, så tøv ikke med at fortælle os, hvis der er noget du ønsker anderledes. I fællesskab kan vi finde løsninger.

Endnu engang velkommen til Ryetbo Plejehjem
De bedste hilsner
Lise Merete Bligaard
Forstander

Læs gerne vores PDF Velkommen på Ryetbo Plejehjem og disse sider på hjemmesiden:

Ønske om en bolig på Ryetbo

Ønsker du at bo på Ryetbo Plejehjem, skal du eller dine pårørende henvende jer til Visitationen i Furesø Kommune. Denne står for visitationen (godkendelse) til boligerne.

Send en e-mail til visitationen