Indflytning

Læs gerne vores PDF Velkommen på Ryetbo Plejehjem og disse sider på hjemmesiden:

Inden indflytning

Du og dine pårørende har været på besøg og set Ryetbo Plejehjem.

Der aftales et møde med afdelingsleder/forstander, hvor relevante aftaler indgås før indflytning og indflytningen planlægges i samarbejde med dig.

Plejeformen er tilrettelagt ud fra kontaktpersonsystemet. Det vil sige, at man får tilknyttet en bestemt medarbejder som fast kontaktperson. Kontaktpersonen udarbejder i fællesskab med beboeren dennes personlige plejeplan. Med udgangspunkt i den personlige plejeplan og beboerens livshistorie, tilrettelægger beboeren, de pårørende og kontaktpersonen den daglige pleje-/ omsorg.

Livshistorie

Når du flytter ind her på Ryetbo, har vi nogle spørgsmål til dig vedr. dit liv – vi kalder det din ”livshistorie”. Når vi beder dig og dine nære om at fortælle om det, er det fordi vi gerne vil kende dig, dine vaner og din historie. Det hjælper os til at gøre så meget som muligt for, at du kan bevare det, der giver dig glæde i hverdagen. Ved at kende lidt til det liv, du har levet frem til nu, kan vi yde den bedst mulige pleje, og vi kan lettere finde frem til aktiviteter, som kan give netop dig indhold i dagligdagen. Dermed bevarer du bedst din selvbestemmelse, hvilket vi vil støtte op omkring. Vi vil derfor gerne bede dig og dine pårørende om at hjælpe os med at udfylde skemaet, som vi taler om ved indflytningssamtalen.

Livshistorie-skemaet kan også hentes i Word-dokument form her.

Pårørendekontakt

Et godt samarbejde mellem de pårørende, beboeren og personalet er en forudsætning for den gode trivsel på hjemmet. Vi ønsker derfor at indgå i et respektfuldt partnerskab med dig og dine pårørende. Medarbejderne kan altid kontaktes, og vil meget gerne være behjælpelig med råd og vejledning. Men intet kan, trods bestræbelser fra medarbejdernes side, erstatte kontakten til din familie og venner.

Det er vigtigt at afdelingen har registreret én pårørende, som beboeren har givet samtykke til, at vi kan kontakte telefonisk, i forbindelse med f.eks. sygdom hos dig. Denne pårørende er ansvarlig for at underrette andre familiemedlemmer. Ligeledes er det vigtigt vi kender navnet på den pårørende, der varetager dine økonomiske interesser, hvis dette er aktuelt.

Vi hører altid gerne fra jer – hellere en gang for meget, end en gang for lidt.

Folkeregister, flytteanmeldelse

Det er vigtigt, at du, eller dine pårørende, melder flytning til folkeregisteret. Ifølge loven skal denne anmeldelse ske senest fem dage efter flytningen. Hver bolig har sit eget bolignummer. Dette nummer skal De melde til Folkeregistret sammen med Deres navn og Ryetbos adresse (Ryetvej 20, 3500 Værløse). Det nye sygesikringsbevis bedes opbevaret på sygeplejekontoret. Ved hver bolig opsættes et navneskilt med dit navn på postkassen.

Forsikring

Vi anbefaler, at du beholder din husstandsforsikring. Har du meget kostbart indbo, bør du tegne en speciel værdiforsikring. Al forsikring er på eget ansvar. Kontakt dit eget forsikringsselskab for at få en korrekt rådgivning. Du bør overveje at opbevare særlige kostbare værdier et andet sted.

Indflytning

Inden beboeren flytter ind på Ryetbo, vil afdelingsleder i samarbejde med beboeren og dennes pårørende planlægge indflytningen.

Afdelingslederen vil informere om boligens størrelse, hvad der er fast inventar, vejlede i hvordan møblerne skal placeres af hensyn til personalets arbejdsstillinger og beboerens sikkerhed.

Både ved indflytning og fraflytning skal boligen være helt tømt. Når du flytter ind i en bolig, vil der blive udfærdiget en indflytningsrapport, ligesom der ved fraflytning vil blive udfærdiget en tilsvarende fraflytningsrapport.

Møblering

Din bolig er dit hjem, og derfor kan du, som udgangspunkt, møblere det som du har lyst. Dog er der nogle hensyn at tage, da dit hjem også er en arbejdsplads, dette vejleder vi gerne om. Gulvtæpper: Af hensyn til sikkerheden og faldrisiko kan små løst liggende tæpper ikke anbefales, med mindre disse placeres op ad væggen og ”er dækket” af møbler. Seng: Værelserne er altid udstyret med en plejeseng, dog skal du selv medbringe dyne og hovedpude. Husets arbejdsmiljørepræsentant kan rådgive ved tvivlsspørgsmål. Er der brug for at anvende ”tungere” hjælpemidler i boligen (gulvlift o.l.) er det ikke foreneligt med tæpper i boligen. Du må ikke anvende lim.

Belysning

Det anbefales at medbringe gode lamper til forskellige aktiviteter, f.eks. sengelampe, læselampe, hyggelamper m.m. Husk forlængerledninger. Gerne ledninger der er hængt i kabelbakker. Elpærer til egne lamper er for egen regning. Da vi på plejehjemmet arbejder med miljørigtig adfærd, anbefaler vi at der benyttes el spare pærer eller LED-pærer til egne lamper. Det vil være rart hvis der forefindes en ekstra elpære.

Gardiner

Gardiner kan udlejes for kr. 100 pr. måned såfremt lager haves. Ved fraflytning eller efter behov opkræves kr. 250 for vask.

Garderobeskabe

Der må ikke sættes skruer i skabs vægge og skabslåger. ! Udsmykning: Du må gerne sætte dine egne billeder, lampetter og lignende op på væggen. Teknisk afdeling hjælper gerne. Der må ikke hænges ekstraudstyr eller bores i væggene på badeværelset.

Maling

Boligen er istandsat ved indflytningen med alle vægge og loft malet hvide i stuen /soveværelse og farve ved entre og køkken.

Nøgle til boligen

Det anbefales at du holder sin bolig låst, når du ikke opholder sig i boligen i længere tid. Ekstra nøgler til pårørende kan udleveres, hvis du ønsker det.

Arbejdspladsvurdering

Ca. 14 dage efter indflytningen, vil der blive foretaget en Arbejdspladsvurdering i boligen, I forhold til benyttelse af hjælpemidler, gulvtæpper og møblernes placering. Det er vigtigt, at plejepersonalet kan komme rundt og benytte de relevante hjælpemidler uden risiko for skader.

Tv- antennestik

I hver bolig er der installeret antennestik til den lille kabel pakke. Såfremt du ønsker en anden pakke bedes du selv træffe aftale med YouSee. Husk at oplyse bolignummeret.

Internet

Der er WiFi på Ryetbo. Spørg afdelingen om adgangskoden.

Telefon

På Ryetbo har vi IP-telefoni. Vi anbefaler, at du får en mobiltelefon. Der er dog mulighed for fastnet telefoni.

Medicin og apotek

Når du er flyttet ind på Ryetbo, vil sygeplejerske/assistent aftale med dig, hvordan den medicin du er i behandling med, skal administreres. Ryetbo bruger Værløse apotek, som opkræver betaling for medicin via PBS.

Læge

Du beholder din egen læge ved indflytningen, medmindre du ønsker at skifte læge. Influenzavaccination Du vil i samråd med din læge blive tilbudt gratis influenzavaccination én gang om året. Vaccinationen foregår på Ryetbo af din egen læge, hvis du ønsker dette.

Tandlæge

Du har mulighed for at beholde din egen tandlæge, ”ude i byen”. Du eller dine pårørende er ansvarlig for tidsbestilling, transport og ledsagelse. Du kan vælge at tilmelde dig Omsorgstandplejen, der kommer her på Ryetbos egen tandklinik. Tilmelding sker hos afdelingslederen, der sender tilmelding til Omsorgstandplejen. Der er fast tandplejer og tandlæge tilknyttet Ryetbo. Der er mulighed for at blive liftet fra evt. kørestol til behandlingsstolen.

Fysioterapien

På Ryetbo er der ansat fysioterapeuter. Kort tid efter din indflytning foretager fysioterapeuten en funktionstest for at afdække behov for vedligeholdelsestræning og hjælpemidler. I samarbejde med dig udarbejder vi en handleplan, hvor der ved behov kan indgå såvel individuel som holdtræning. Din individuelle behandling kan f.eks. være forebyggelse af muskel/sene-forkortninger, lungeterapi og kredsløbsøvelser. Hold dannes efter behov, hvor der f.eks. er fokus på hænder, skulder og lunger.

Af mere almen karakter har vi alle hverdage kl. 10 daglig gymnastik for alle fra mandag til fredag. Hver uge er der siddende dans samt stolehockey.

Hjælpemidler

De hjælpemidler, du har inden indflytning, tager du blot med til Ryetbo (dog ikke seng). Behovet for hjælpemidler kan ofte variere. Der er derfor et kontinuerligt samarbejde mellem dig/plejen og fysioterapeuterne om at opdatere og aflaste behovet. Vores mål er hele tiden, at udvælge og tilpasse det optimale hjælpemiddel, så at du kan opnå størst mulig selvstændighed og uafhængighed. Vi hjælper med såvel store som små hjælpemidler, dvs. alt fra special komfort-stole til spiseredskaber.

Post

Posten bringes til afdelingen, hvorfra den omdeles. Posten kommer til tider meget sent. Nogen gange kl. 15.30, hvorfor vi anbefaler, at få det pr. sendt bud hvis du abonnere på aviser. Ønsker du at sende breve fra Ryetbo, kan frankerede breve lægges i den røde postkasse lige overfor forstanderkontoret. Personalet læser ikke din post med mindre du beder om hjælp til det, eller der foreligger en særlig aftale, f.eks om at vi åbner breve fra læge eller hospital. Personalet har dog ikke mulighed for at være behjælpelig med post i E-boks.

Demensteam

Vi har 2 demens sygeplejersker ansat på Ryetbo, som er ressource person i forhold til de af vores beboere som har en demensdiagnose. Disse sygeplejersker hjælper med socialisering til Ryetbo.

Rengøring I boligen

Der er rengøring en gang ugentlig i alle boliger. Du eller dine pårørende står for afvask og rengøring af køleskab. Sengen er en plejeseng, som er fast inventar. Der findes loftslamper i hver bolig. Hvis der bruges porcelæn i boligen (eget eller fra huset), så er det dig eller dine gæster, der selv skal rengøre det. På forhånd tak. Husk at levere evt. lånt porcelæn / service tilbage til afdelingskøkkenet.

Vinduespolering

Vinduerne i boligerne bliver pudset flere gange årligt og der betales over huslejen. Vinduespolering er obligatorisk og kan ikke fravælges.

Tøj og vask af eget tøj

Ved indflytning skal du medbringe dit private sommer- og vintertøj. Husk også godt indendørs- og vinterfodtøj. Af hensyn til identifikation af privat tøj efter vask, bliver alt tøj forsynet med nummermærker. Der er et engangsbeløb for mærkning af tøj. Personalet vil være behjælpelige med at mærke tøjet for dig. Det anbefales at medbringe tøj, som kan tåle maskinvask. Ved behov for rens betaler du selv. Man skal være opmærksom på, at der kommer rent tøj 1-2 gang om ugen, så der skal være passende mængde f.eks. af undertøj til 14 dage.

Vask af eget tøj, omfatter følgende:

Vask af eget tøj, fra undertøj til overtøj samt dyne, pude & sengetæppe, efter behov. Uldtøj og andet tøj, der ikke kan vaskes i vaskemaskine, kan plejehjemmet ikke påtage sig ansvar for. Rensning er for din egen regning.

Ved FRAVALG af vask af eget tøj, skal du eller dine pårørende selv sørge for vask.

Alt tøj bliver mærket i vaskeriet til fastsat beløb (betales via Servicepakken). Alt tøj skal uanset valget mærkes.

Rengøring af fladskærme

Rengøring af fladskærme TV / PC foregår med en tør bomuldsklud. Ønskes andet rengøringsmiddel, må du selv købe og anvende dette, da det er på dit eget ansvar, at rette middel anvendes.

Kaldeanlæg

Ved indflytningen bliver du introduceret til alarm-anordningen, hvorfra du kan tilkalde personalet.

Ryetbos valgfri ydelser

Ydelsen Toiletartikler omfatter dagligt forbrug af toilet- og hygiejneartikler, som bruges på plejehjemmet. Ydelserne og priserne kan ses i den mappe, du får udleveret ved indflytning. Bruger du barbermaskine, bedes denne medbragt. Ved FRAVALG af toiletartikler, skal du eller dine pårørende selv sørge for indkøb af toiletartikler. Artiklerne må ikke være parfumerede. Hvis der ved fravalg mangler toiletartikler, som betyder at plejen vil blive vanskeliggjort, vil plejepersonalet udlevere disse til beboeren, og der vil blive trukket stykpris på månedsregningen.

Forplejning

Ryetbos køkken tilbereder alle måltider, som du tilbydes. Ved indflytning noteres dine ønsker og behov hvorefter bestillingen videregives til køkkenet. Vi anbefaler at du vælger fuld forplejning, da dette sikrer dig et korrekt energiindtag.

Forplejning hele døgnet er inkl. drikkevarer og mellemmåltider.

I plejeafdelingerne serveres der varm mad til frokost (kl. 12) og smørrebrød om aftenen. Menuplanen vil fremgå ved stander i spisestuen, på vores informationstavler og på hjemmesiden Ønsker du kun enkelte måltider, kan du vælge mellem nedenstående:

  • Morgenmad inkl. mellemmåltider
  • Middagsmad inkl. mellemmåltider
  • Aftensmad inkl. mellemmåltider

Ved forplejning helt eller delvist fravalgt, skal du eller dine pårørende selv sørge for dette. Ryetbo kan ikke være ansvarlig for ernæringstilstanden, hvis der ved fravalg af måltider, ikke er den fornødne kost til rådighed, der kan sikre en god ernærings sammensætning.

Servicepakke

Ved indflytningen får du udleveret en oversigt over, hvad Servicepakken tilbyder. Her afkrydser du de ydelser, du ønsker. Du kan til enhver tid til – og framelde dig ydelser med én måneds varsel, til den 1. i en måned. Servicepakken opkræves månedligt via Nets (bankernes betalingsservice). Dette sker bagudrettet, hvorfor du inden din indflytning bedes indbetale et depositum til Servicepakken.

Priserne for serviceydelserne reguleres af Furesø Kommune den 1. januar hvert år.

Følgende indgår i servicepakken:

  • Rengørings- og toiletartikler (dog ikke personlige artikler, se under ”toiletartikler”)
  • Morgenmad (herunder formiddagens mellemmåltid).
  • Middag (herunder eftermiddagskaffe + kage).
  • Aftensmad (herunder aftenkaffe + mellemmåltid).
  • Vask af linned + lån af dette, hvis ønsket.
  • Vask af eget tøj
  • Vinduespolering

Du har ret til, at tilvælge eller fravælge serviceydelserne, men vi opfordrer kraftigt til, at du ikke fravælger hele eller dele af ernæringsdelen. Se mere under Forplejning ovenfor.

Ved indflytningssamtalen taler vi om, hvad du har valgt, og hvis du har fravalgt nogle ydelser, fortæller vi om, hvilke konsekvenser dit valg har eller kan få.

Kommunale valgfri serviceydelser

Prisen reguleres en gang årligt af Furesø Kommune (se bilag). Gældende priser udvidet kan ses af vedlagte prisliste. De kommunale valgfrie ydelser opkræves pr måned bagudrettet og der indbetales depositum til servicepakken inden indflytningsdagen.

Opsigelsesvarsel for de kommunale valgfrie ydelser eller ændring heraf kan kun foretages pr. 1. eller 15. i måneden.

Kontrakt og kvittering

Beboeren skal betale et indskud. Kvittering på indskud og husleje skal fremvises til afdelingslederen eller forstanderen, før indflytning kan finde sted.

Beboeren skal ligeledes underskrive en servicekontrakt, og der skal i den forbindelse indbetales et depositum og betaling for tøjmærkning, som skal betales kontant eller ved bankoverførsel.

Henvendelse til Advokaterne Bjørnsholm på telefon 33 31 10 02.

Betalingsservice

Vi anbefaler, at du tilmelder dine regninger til Nets (bankernes betalingsservice). På den måde sker betalingerne automatisk. Servicepakken skal tilmeldes Nets. Vær opmærksom på, at servicepakken betales bagudrettet fra den 16. til den 15. i den følgende måned.

Beboer nyheder

Ryetbo udsender et Nyhedsbrev til alle beboere efter behov. Hold dig også opdateret her på nyhedssektionen her på ryetbo.dk eller på facebook.com/RyetboPlejehjem.

Licens/medieafgift – radio og tv

Du skal selv sørge for at du er tilmeldt licens. Licensen følger med, hvis du var tilmeldt i den tidligere bolig.

Religion

På Ryetbo er der plads til forskellighed, også i forhold til religion. Hvis du er troende, er det en god idé, at vi ved, hvad du tror på, så vi kan støtte dig i dette samt evt. hjælpe dig, hvis din tro fordrer noget særligt. Der er gudstjeneste den 3. onsdag i hver måned i spisesalen. Ønsker du at tale med en præst alene kan dette arrangeres.