Personale

Ryetbo er en miljøbevidst arbejdsplads med stor rummelighed og kreativitet. Vi har fokus på kvalitet og tilstræber høj faglighed.

Alle har ansvar for egen udvikling og for at fremtidssikre Ryetbos udvikling. Vi bestræber os på at få inspiration fra hinanden til at gå nye veje. Vi respekterer hinanden og samarbejder tværfagligt og dynamisk. Alle ansatte på Ryetbo arbejder ud fra et fælles værdigrundlag, der skal sikre at beboerne får tilbudt et værdigt og indholdsrigt liv, der bevarer den enkeltes integritet.

Døgnbemanding og høj faglighed

Der er ansat personale hele døgnet. Så godt som alt personale har en faglig uddannelse indenfor sundhedssektoren. Personalet har dermed ansvar for at varetage og udfylde de opgaver, der hører under deres kompetence og ansvarsområde, men også for at indgå i de opgaver, der dagligt forekommer for at få afdelingerne og huset til af fungere professionelt og godt.

Ryetbo er bredt repræsenteret med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, der har deres primær opgaver i plejen og omsorgen.

Fysioterapeuter og aktivitetsmedarbejdere har et bredt og alsidigt arbejdsområde; såsom træning, behandling, hjælpemidler, aktiviteter m.m.

Rengøringspersonalet varetager primært rengøringsopgaver.

Derudover har en del medarbejdere andre uddannelser, er under uddannelse eller har ingen anden faglig baggrund, inden de kom til plejehjemsområdet. Det giver mange muligheder og udfordringer.

Ryetbo er uddannelsessted for sygeplejestuderende på semester 1, 4 og 6 og for social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til stor gensidig læring og udvikling.
Alle medarbejderne har ansvar for at deres primær opgaver udføres på et niveau, der sikrer beboerne et tæt tværfagligt samarbejde og en kvalificeret helhedspleje og træning.
Alle kategorier har en stillings- eller funktionsbeskrivelse.

Vores administrative personale varetager løn og økonomi m.m.